Result

PCS-J 2018 Batch

Our Achievers
AISHWARYA CHANDRA
Shipra Dubey
Akshita Mishra
Shipra Srivastava
Bushra Noor
Bushra Noor
Diksha Agrawal
Satya Prakash Tiwari
Priyal Sharma

PCS 2017 Batch

Our Achievers
Harsh Pandey
Mayank Tiwari
Stuti Singh
Pragya Singh
Siddhant Singh
Kritika Singh
AJEET SINGH
Vipin Dwivedi
Atul Harsh
Atul Harsh
Jitendra Chahar
Praveen Yadav
Sudhir Mishra
Mukesh Kumar
Sachi Mishra

PCS-J 2016 Batch

Our Achievers
Bhavya Srivastava
Bhavya Srivastava
Pomella Srivastava
Rumana Ahamed
Vivek Kumar
Geetika
VIVEK SINGH

Our Batch

Richa Verma
Chirag
Shivani Rawat
Arpita Aggrawal
Need Help? Chat with us